Vaginální fisting

Fisting je praktika zejména užívána lesbickými páry, avšak je možné ji využít pro okořenění sexuálního života. Nebojte se experimentovat a zapojte i vaginální fisting do vašich erotických hrátek.

Sexuální hrátky a praktiky snad nemají mezí a vždy, když už si myslíte, že znáte snad všechno, nejednou opět objevíte zvláštní praktiky, kterou mohou váš sexuální život okořenit.

Fisting jako nová praktika

Vaginální fisting je speciální sexuální praktikou, kterou využívají zejména lesbické páry, ale není vyloučeno, že praktika nebude vzrušující i pro heterosexuální páry. Jedná se o pohlavní styk rukou, tedy pěstí. Název pochází z anglického fist, což znamená pěst, takže jde o praktiku, kde se k uspokojování používá právě pěst, která se vsunuje do vagíny.

Tak nová úplně není

I když jste vaginální fisting nepraktikovali a nesetkali se s ním, neznamená, že jde o novou techniku. Již pár století před naším letopočtem jej prý používali jako uvolňovací praktiku. V historii se pak zejména objevuje anální fisting.

Nejedná se o prstění

Někdy se lidé domnívají, že vaginální fisting je totéž, co prstění, tedy zasouvání prstů do vagíny za cílem uspokojit. Jenže to je jiná praktika. Vaginální fisting je zkrátka o tom, že se do pochvy zasune celá pěst a partnerka je díky tomu uspokojovaná na maximum.

Druhy vaginálního fistingu

Vaginální fisting je praktika užívána zejména lesbickými páry, které běžné prstění a lízání již neuspokojuje dostatečně anebo zkrátka chtějí vyzkoušet zase něco jiného. Stejně tak vaginální fisting mohou pro své erotické hrátky používat i heterosexuální páry a tak okořenit svůj sexuální život. Aby to však nebylo málo, dělí se vaginální fisting na dva základní druhy. Jedním je mělký fisting, kterým se také vždy začíná a do vagíny se vkládá pěst po zápěstí a druhým je pak hluboký fisting, kdy je do pochvy zasunuta celá ruka, zápěstí až po předloktí. A to je silná praktika.

Jako masturbace

Nejčastěji se však samotný vaginální fisting užívá jako forma masturbace, její další technika. Samotné prstění může být nedostačující a tak je vaginální fisting formou, jak se dokonale uspokojit. Přece jen se více samotná žena při masturbaci vaginálním fistingem sama lépe uvolní, než když je jí taková praktika prováděna. Sama nejlépe ví, co si může dovolit ke svému tělu.

Druhy fistingu

Nejen samotný vaginální fisting má své druhy, ale i fisting jako takový se dělí na vaginální fisting, tedy zasouvání pěsti a také předloktí do vagíny, nebo pak anální fisting, který používají zejména homosexuální páry. A jde o zasouvání pěsti, popřípadě i předloktí do análního otvoru. A pak tou snad nejsilnější praktikou je tak zvaný dvojitý fisting, tedy zasouvání pěstí zároveň do vagíny i do análního otvoru. To je pro zkušené.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id23656 (pornomagazin.cz#546)


Přidat komentář